Çocuklar İçin Resim Kursu

Çocuklar İçin Resim Kursu

Hangi yaşta olursa olsun çocukların özgür ve etkili düşünme yeterliliklerini geliştirebilmeleri için sanat eğitimi almaları çok etkili bir yöntemdir. Bu bağlamda atölyelerimizde, çocukların yaratıcılıklarını geliştirebilecekleri, kendilerini ifade etme becerilerini kazanabilecekleri,  modern yöntemlerle desteklenmiş sanat eğitimi çalışmaları verilmektedir.

Süreç ve İçerik

  • Renkli resim teknikleri (sulu boya, parmak boyası, guvaj boya, malzemelerle resim, kolaj vb.)
  • İmgesel çalışmalar
  • Teorik bilgiler (renk bilgisi, kompozisyon bilgisi vb.)
  • Çeşitli malzemelerle üç boyutlu çalışmalar (oyun hamurları, kil, artık malzemeler)
  • Maket çalışmaları