Keman Kursu

Keman Kursu

Uzman eğitim kadromuz tarafından verilen keman dersinin amacı kemanı sevdirmek,müzikal yeteneğini geliştirmek,yaratıcılık duygusunu keşfetmek,kemanın dünya müzigindeki yerini ve tarihsel sürecini aktarmaktır.iyi seviyede batı müziği tekniği ile dünyaca kabul edilmiş eğitim verilmektedir.                

Programın İçeriği
Müzik teorisi ve solfej eğitimiyle desteklenen keman dersi,müzikal ifadeyi geliştirerek müziği kendine meslek edinmek isteyen yetenekli öğrencilerle profesyonel bir bakış açısı kazandırmayı amaçlamaktır.yıl içerisinde atölye çalışmaları,konser ve dinletiler,grup çalışmaları içerisinde yer alan öğrenci,birlikte çalışma disiplinini edinirken aynı zamanda özgüven duygusunu kazandırmaktadır.