Yan Flüt Kursu

Yan Flüt Kursu

Yan Flüt Kursu

Uzman eğitim kadromuz tarafından verilen yan flüt dersinin amacı, enstrümanı tanıtmak ve sevdirmek, ritim ve müzikal gelişimi sağlamak, ulusal ve evrensel müziklerden örnekler sunmak, mesleğe yönelecek öğrencilerin önünü açmak, profesyonel bir bakış açısı sağlamaya çalışmaktır.

Programın İçeriği
  • Yan flüt Çalım Teknikleri (nefes ve ağız teknikleri, gamlar, doğru ses çıkarma, stillerin kavranması)
  • Repertuvar Grup Çalışması
  • Genel Kültür ve Müzik Tarihi
  • Temel Müzik Teorisi, Solfej
  • Müzikal Çalışması